DƯỚI THỀM MƯA ĐỢI HỒI CHUÔNG

  

Chuyến xe ngựa cũ

xa rời
mưa xuân dan díu bồi hồi
tiếng chuông
mùa xuân
còn ở cuối đường
tiếng lục lạc vọng nhạc
buồn thinh không
màu áo xưa lạc phố đông
câu thơ xưa lạc ngược dòng
về đây
ngắm màn mưa bụi lay phay
hình như bóng lá đầy tay
người về
hương này tóc rối
bùa mê
hồn anh ngã quị bên hè
phố xưa
chuyến xe ngựa cũ về chưa
một hồi chuông rụng
thềm mưa
hương về

lijouGar

escort russia

I can consult you on this question and was specially registered to participate in discussion. --- You have hit the mark. Thought good, I support. escort turkey, sex escort, VIP escort in Paris valencia escort

giosurpPi

sex online chat game

Это сообщение, бесподобно ))), мне очень нравится :) --- Извините, что не могу сейчас поучаствовать в дискуссии - нет свободного времени. Вернусь - обязательно выскажу своё мнение по этому вопросу. card game online sex, game sex flash online а также sex game online erotic sex game flash

tydeGeri

free game sex 3d online

Не, не сам.. Прочитал где то --- Теперь мне стало всё ясно, благодарю за помощь в этом вопросе. free online game sex, erotic game online sex и olivier armstrong hentai adult sex game online

lvilnullFar

gay sex game online

Я присоединяюсь ко всему выше сказанному. --- Прелестное сообщение sex fuck game flash, hentai sex flash game и online sex game free 3d online sex game

volkterrect

multiplayer sex game online

Quite right! It is good idea. It is ready to support you. --- The amusing moment flash monster sex game, sex online game android, flash game sex free flash sex game

Trần Bình

chuyến xe ngựa cũ về chưa
một hồi chuông rụng
thềm mưa
hương về
-----
Bài thơ gợi nhớ ngày xưa
Chuyến xe ngựa cũ một mùa rong chơi
Người đi/người đã đi rồi
Trong tôi rụng/một tiếng cười nẽo xa.
Chúc anh và gia đình một năm mới nhiều thành công và tốt lành

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'5756','fm2memrnomnritcgpm7hea60d0','0','Guest','0','54.80.140.29','2018-08-17 00:36:19','/a280583/duoi-them-mua-doi-hoi-chuong.html')